Information

Arkösunds Intresseförening är en politiskt och religiöst obunden ideell förening med syfte att samla lokala krafter till en pådrivande kraft för bygdens bevarande och utveckling. Föreningen skall vara kommunens naturliga remissinstans och samrådspartner i utvecklingsfrågor.

Styrelsen
Lillemor Strömberg, Privatperson
Tommy Nilsson, Privatperson
Anna-Lena Hansson, Privatperson
Björn Sahlin, Sahlin Fastigheter AB
Björn Aronsson, Aspöja byalag
Sebastian Magnusson Wigmo, Privatperson
Lars-Åke Larsson, Privatperson

Detta jobbar vi med just nu:

· Planering och förberedelse av Valborg
· Planering och förberedelse av midsommar
· Planering och förberedelse av viskvällar under juli
- Planering av städdagar
· Långsiktig plan för upprustning av Badholmarna
· Fortsatt upprustning av kajen och område runt kajen, tex:
o Nya informationsskyltar
o Nya förtöjningar

· Upprustning av stora parkeringen i centrum samt långtidsparkeringar
· Bättre placering av returstation
· Bättre sophantering sommartid med telefonnummer till återvinningen
· Förbättringar för båtägare, tex latrintömning
· Skötselavtal av kommunens mark, tex gräsklippning
· Utökad möjlighet för ett året-runt-boende i Arkösund
· Ökad tillgänglighet av tennisbanor

- Bygge av ett utegym

Vision och mål
Bygden utvecklas i linje med nationella och regionala program för en hållbar och levande kust och skärgård. Föreningen ska verka för genomförande av program för landsbygdens utveckling och en hållbar och levande skärgård.

Föreningen ska bidraga till bevarandet av kulturarvet.

Föreningen ska stödja kulturutbudet i samhället.

Föreningen är myndigheters, organisationers och företags samtalspartner och remissinstans rörande lokala frågor. Förändringar i bygden ska ske på boendes och näringsidkares villkor.

Föreningen ska genom att lyssna och låta alla komma till tals företräda majoriteten och det allmännas intressen.

Föreningen ska aktivt söka information och bevaka bygdens intressen samt påverka för att få gehör för sina åsikter.

Föreningen ska vara det naturliga bollplanket och remissinstansen för frågor som rör samhället.
Lokala och regionala myndigheter och organisationer ska känna till föreningens existens och dess syfte.

Samhällsservice, infrastruktur och kommunikationer fungerar och utvecklas på ett positivt sätt.
Föreningen ska påverka så den yttre miljön är säker, snygg, ren och vårdad.

Föreningen ska verka för att en offentlig lokal finns i Arkösund. Fler arbetstillfällen skapas successivt. I syfte att få fler året-runt boende ska föreningen bevaka möjligheten av etableringar som ger arbetstillfällen.

 

 

 

Här finns AIF:s protokoll

Protokoll 107

Protokoll 108

Protokoll 109

Protokoll 110

Protokoll 111

Protokoll 112

Protokoll 113

Protokoll 114

Protokoll 115

Protokoll 116

Protokoll 117

Protokoll 118

Protokoll 119

Protokoll 120

Protokoll 121

Protokoll 122

Protokoll 123

Protokoll 124

Protokoll 125

Protokoll 126

Protokoll 127

Protokoll 128

Protokoll 129

Protokoll 130

Protokoll 131

Protokoll 132

Protokoll 133

Protokoll 134

Protokoll 135

Protokoll 136

Protokoll 137

Protokoll 138

Allmänt möte 3 maj 1014

Årsmötesprotokoll 2014

Höstmötesprotokoll 2014

Årsmötesprotokoll 2015

Höstmötesprotokoll 2015

Årsmötesprotokoll 2016

Höstmötesprotokoll 2016

Årsmötesprotokoll 2017

Höstmötesprotokoll 2017

AIF Stadgar