Historien om en Arkösundsuppfinning

De flesta små företag och enskilda hantverkare i Arkösund har främst riktat sig till den lokala befolkningen, permanentboende och sommar-gäster.
De tre bröderna Johansson, Bertil, Albin och Börje, blev ett tillfälligt undantag, även om de kanske själva inte föreställt sig det från början.

Konstruktörerna Börje, Albin, Bertil Johansson

Bröderna började nämligen på 1930-talet att konstruera en farkost som kunde ta sig fram i skärgården när isen varken bar eller brast, eller när isen var bruten för fartygsrännor. Öbefolkningen kunde bli isolerad när båtarna inte klarade att bryta isen, samtidigt som isen var osäker att gå på eller riskerade att bli sönderbruten av isbrytare.

Första prototypen blev en paddliknande konstruktion av trä och kopparplåt, med en 20 hk motorcykelmotor som via en kedja drev en hemmagjord luftpropeller. Maskinen fungerade även om den var för svag för att klara alla övergångar från vatten till is.

Därefter kom kriget och arbetet låg nere. Arbetet togs åter upp 1957 och resulterade i farkosten ”Sputnik”, en tingest framställd i de nya materialen glasfiber, plast och plywood, som försågs med en Folkvagnsmotor.
Farkosten visade sig hålla för de stora påfrestningarna vid körning på is och i uppbrutna fartygsrännor.

SPUTNIK första hydrokoptern

Bröderna hade därmed konstruerat en egen så kallad hydrokopter, även om liknande farkoster konstruerats och utvecklats på andra platser, både i Sverige och i andra länder. Tillverkningen kom att förläggas till Hästö Båtvarv, som sedan 1939 ägdes av de tre bröderna Johansson.

1979 blev hydrokoptern världsberömd över en natt då filmen Björnön av Alistair McLean, hade premiär.
Sex hydrokoptrar användes under inspelningen av filmen. Fyra förstördes, en finns kvar i privat ägo och en pryder ett museum i Kanada.

Hydrokoptrar från Arkösund har, sedan ”Sputnik” tillverkades 1957, bland annat exporterats till så olika platser som Grönland, Kanada, Tyskland, Sydafrika och Bangladesh (som träskfordon), och till de nordiska grannländerna.

Filmen Björnön från 1979

Verksamheten har hela tiden hållits i liten skala och sammanlagt har inte fler än 260 Arkösundshydrokoptrar tillverkats.

Jonas Albinsons fina Hydrokopter