Sjöräddningssällskapet i Arkösund

Sjöräddningssällskapet startades av eldsjälar för över 110 år sedan. Alla räddningsbåtar har frivillig besättning som är beredd att ställa upp dygnet runt, året om.

Vi står för 70 procent av sjöräddningen i Sverige, utan bidrag från staten. Verksamheten bygger på gåvor, medlemskap och ideella insatser.

RS Arkösund består av trettio aktiva besättningsmän varav de flesta bor i området. 2019 hade vi ca 260 utryckningar och andra aktiviteter.
Vi är ca 25 frivilliga på vår station så varje besättningsman får mycket praktik vilket skapar en hög kvalité på besättningen. Två utbildade sjuksköterskor ingår i vår besättning.

I juli är det Sjöräddningsdagen då vi har öppet hus/öppen båt.
Välkomna!

www.sjoraddning.se/arkosund