Sjöräddningssällskapet i Arkösund

Sjöräddningssällskapet startades av eldsjälar för över 110 år sedan. Alla räddningsbåtar har frivillig besättning som är beredd att ställa upp dygnet runt, året om.

Vi står för ca 80 procent av sjöräddningen i Sverige, utan bidrag från staten. Verksamheten bygger på gåvor, medlemskap och ideella insatser.

RS Arkösund består av trettio aktiva besättningsmän varav de flesta bor i området. Stationen har ca 300 uppdrag per år, så varje besättningsman får mycket praktik, vilket skapar en hög kvalité på besättningen. Två utbildade sjuksköterskor och en undersköterska ingår också i vår besättning.

www.sjoraddning.se/arkosund