Föreningar

Sjöräddningssällskapet i Arkösund

Sjöräddningssällskapet Arkösund
Sjöräddningssällskapet är en ideell förening med huvuduppgift att rädda liv till sjöss. Ca 2400 frivilliga i Sverige är beredda att rycka ut dygnet runt året om.
SSRS medverkar i ca 90% av all sjöräddning, assisterar medlemmar och deltar i ambulans- och räddningstjänst. Verksamheten bygger på gåvor,
donationer, testamenten, medlemsavgifter samt ideella insatser. Vi har inga bidrag från staten. SSRS i Arkösund har idag 15 frivilliga som  ska lämna
kaj inom 15 min från att vi fått ett sjöräddningslarm.
Besök oss på Sjöräddningssällskapets Dag 22 juli kl 10 – 16 och gå ombord på våra båtar. På plats finns Kustbevakningen,
helikopter från Sjöfartsverket, polis, ambulans m fl.
Läs mer på: facebook.com/sjoraddningarkosund och sjoraddning.se

www.sjoraddning.se/arkosund