Sjöräddningssällskapet i Arkösund

Sjöräddningssällskapet bildades 1907 och vi är en medlemsorganisation med ca 2300 frivilliga runt om i landet. Förutom att vi hjälper våra medlemmar, så kallad förebyggande utryckning, medverkar vi i drygt 90% av all sjöräddning i Sverige. Även våra intäkter är frivilliga – vi lever helt på gåvor, donationer, testamenten och medlemsavgifter.

Vi får inga bidrag från Staten. Sjöräddningssällskapets station i Arkösund har ca 20 frivilliga och de flesta bor i eller i området kring Arkösund. Vi ska lämna kaj inom 15 minuter, så bor du i närheten av vår station och är intresserad av att arbeta som frivillig sjöräddare, är du välkommen att kontakta oss på rs.arkosund@ssrs.se.

www.sjoraddning.se/arkosund