Vikbolandets Våtsliperi

Vi våtslipar knivar, stämjärn, hyvelstål, yxor,. sågkejdor mm. Upptagningsområde Vikbolandet. Hämtning/lämning enligt överenskommelse.

Telefon 0708-287536, Facebook Vikbolandets Våtsliperi