Hantverkare

Vikbolandets Våtsliperi

Vi våtslipar knivar, stämjärn, hyvelstål, yxor, sågkedjor mm. Upptagningsområde Vikbolandet. Hämtning/lämning enligt överenskommelse.

Telefon 070-828 75 36, Facebook Vikbolandets Våtsliperi