Vedeldad bastu på Badholmarna

Badholmarna ligger mitt i Arkösund och består av fyra små öar förbundna med broar. Här finns härliga klippor och en sandstrand. Vackra vyer ut mot farled och öppet hav.

Med hjälp av Kustlandet, Leader och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Norrköpings kommun har Arkösunds Intresseförening renoverat en utsiktsplattform med bord och bänkar, anlagt ny sandstrand, uppfört nya omklädningshytter, samt byggt en vedeldad bastu som är tillgänglig för allmänheten.

Läs mer